ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Contacts
 • 053 916103-6
  ฝ่ายรับนักศึกษา
 • 053 916369-72
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 • 053 916433
  ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
 • 053 916544-5
  ฝ่ายบริการการศึกษา
 • 053 916433 , 053916546-7
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
Fax : 053 916375
Email : reg@mfu.ac.th